Diccionario Nuclear

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Müller (+)

V. DETECTOR DE GEIGER-MÜLLER; UMBRAL DE GEIGER-MÜLLER; ZONA DEGEIGER-MÜLLER.

inspección reglamentaria

regulatory inspection
inspection réglementaire

radisótopo sin portador (+)

carrier-free radioisotope
radio-isotope sans entraîneur

estadística de Bose-Einstein (+)

Bose-Einstein statistics
statistique de Bose-Einstein
Entra a tu cuenta