Diccionario Nuclear

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mott (+)

V. FÓRMULA DE DIFUSIÓN DE MOTT.

radiología intervencionista

interventional radiology
radiologie interventionnelle

aproximación a crítico (+)

approach to criticality
approche sous-critique

reactor de agua hirviendo (+)

boiling water reactor
réacteur á eau bouillante
Entra a tu cuenta