Diccionario Nuclear

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

mesóníco, ca (+)

mesonic (inglés)

mésique; mésonique (francés)

Perteneciente o relativo al mesón. V. ÁTOMO MESÓNICO

colisión de Coulomb (+)

Coulomb collision
collision coulombienne

modo X

X-mode
mode X

rendimiento de fluorescencia (+)

fluorescence yield
rendement de fluorescence
Entra a tu cuenta