Diccionario Nuclear

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

mapa de flujo (+)

flux map ; mascrocopic flux variation (inglés)

carte de flux (francés)

Representación espacial del flujo neutrónico en el núcleo de un reactor.

detector de tipo p-i-n (+)

P. I. N. detector.
détecteur semiconducteur P. I. N.

destritiacion

detritiation
détritiation

elemento combustible nuevo

fresh fuel element
élément de combustible neuf
Entra a tu cuenta