Diccionario Nuclear

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ciclotrón de frecuencia modulada (+)

frequency modulated cyclotron (inglés)

cyclotron á modulation de fréquence (francés)

Sinónimo de sincrociclotrón.

poder de moderación (Rev.1*)

slowing-down power
pouvoir de modération; pouvoir de ralentissement

producción nuclear

nuclear production
production nucléaire
Entra a tu cuenta