Diccionario Nuclear

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ciclotrón de frecuencia modulada (+)

frequency modulated cyclotron (inglés)

cyclotron á modulation de fréquence (francés)

Sinónimo de sincrociclotrón.

antipartícula (+)

antiparticle
antiparticule

par-par (+)

even-even
pair-pair

rama fría (*)

cold leg
branche froide
Entra a tu cuenta