Diccionario Nuclear

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

abundancia isotópica natural *

natural abundance (inglés)

abondance naturelle (francés)

Abundancia isotópica de un determinado nucleído en la mezcla isotópica natural de un elemento.

pascal (+)

pascal
pascal

conversión termiónica (+)

thermionic conversion
conversion thermoionique
Entra a tu cuenta