Diccionario Nuclear

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

vital (+)

V. BARRA VITAL

cuenta (+)

1. count; counting; 2. count
1. comptage; 2. compte

bobina de campo poloidal

poloidal field coil
bobine de champ poloidal

radioterapia de contacto (+)

contact radiation therapy
radiothérapie de contact
Entra a tu cuenta