Diccionario Nuclear

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rutherford (+)

V. SELECCIÓN EFICAZ DE RUTHER-FORD.

detector con extintor orgánico (+)

organic-quenched counter tube
tube compteur á vapeur organique

reactor de múltiple finalidad (+)

multipurpose reactor
réacteur á fin multiple

potencial de Yukawa (+)

yukawa potential
potentiel de Yukawa
  • Calle Campoamor 17, 1º 28004 MADRID
  • Tel. 91 308 63 18
  • Email: sne.1974@sne.es
Entra a tu cuenta