Diccionario Nuclear

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

reposición (+)

refueling (inglés)

réchargement de combustible (francés)

Sinónimo de recarga (1ª acep.).

monitor de radiación

radiation monitor
moniteur de radiation

zona de balance de materiales (rev 1*)

material balance area
zone de bilan de matériaux

protón (+)

1. proton
proton
Entra a tu cuenta