Diccionario Nuclear

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

reactor subcrítico (+)

subcritical reactor (inglés)

reacteur sous-critique (francés)

Sinónimo de conjunto subcrírico

reactor de gas-grafito (+)

gas-graphite reactor
réacteur graphite-gaz

campo toroidal

toroidal field
champ toroïdal

radiactividad artificial (+)

artificial radioactivity; induced radioactivity
radioactivité artificielle; radioactivité induite
Entra a tu cuenta