Diccionario Nuclear

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

reactor refrigerado por gas (+)

gas-cooled reactor (inglés)

réacteur refroidi á gaz (francés)

Reactor nuclear que emplea un gas como fluido refrigerante,

efecto de Cerenkov (rev 1*)

Cerenkov effect
effet Cherenkov

hiperón omega (+)

omega hyperon
hypéron oméga

halo pleocroico (+)

pleochroic halo
halo pléochroïque
Entra a tu cuenta