Diccionario Nuclear

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mayer (+)

V. CONFIGURACIÓN DE MAYER Y SCHMIDT.

detector con pared delgada (+)

thin wall detector
détecteur á paroi mince

novachequita (+)

novacekita
novacékite

avería unimodal (rev 1*)

common mode failure
défaillance de mode commun
Entra a tu cuenta