Diccionario Nuclear

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Maxwell (+)

V. DISTRIBUCIÓN DE MAXWELL-BOLTZMANN ECUACIÓN DE MAXWELL-BOLTZMANN; ESTADÍSTICA CLASICA DE MAXWELLBOLTZMANN ; ESTADÍSTICA CUANTICA MAXWELL-BOLTZMANN.

sistema del centro de masas (rev 1*)

centre of mass system
systéme du centre de masse

frecuencia ciclotrónica de los electrones

electron cyclotron frequency
fréquence cyclotron électronique
Entra a tu cuenta