Diccionario Nuclear

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

isomérico, ca (+)

isomeric (inglés)

isomérique (francés)

Perteneciente o relativo a los isómeros. V. ESTADO ISOMÉRICO; TRANSICIÓN ISOMÉRICA.

núcleo (de un reactor nuclear)

reactor core
coeur du réacteur

rabitita (+)

rabbittite
rabbittite

balance de energía

energy balance
équilibre énergétique
Entra a tu cuenta