Diccionario Nuclear

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

frecuencia ciclotrónica (+)

cyclotron frequency (inglés)

fréquence cyclotron (francés)

Sinónimo de frecuencia giromagnética.

razón de abundancias (+)

abundance ratio
rapport des teneurs

grafitización

graphitic corrosion
graphitisation

helio (+)

helium
hélium
  • Calle Campoamor 17, 1º 28004 MADRID
  • Tel. 91 308 63 18
  • Email: sne.1974@sne.es
Entra a tu cuenta