Diccionario Nuclear

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

fracción de ramificación (+)

branching fraction (inglés)

fraction d'embranchement (francés)

Para un modo de desintegración múltiple, probabilidad de que la desintegración ocurra según ese modo.

sección eficaz de absorción (rev. 0)

absorption cross section
section efficace d'absorption

modo X

X-mode
mode X

radiar (+)

1. to radiate; 2. to irradiate
1. rayonner; 2. irradier
Entra a tu cuenta