Diccionario Nuclear

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

fotodesintegración (+)

photodisintegration (inglés)

photodésintégration (francés)

Desintegración nuclear inducida por fotones.

segregación

segregation
ségrégation

masa segura (+)

safe mass
masse sûre

circuito secundario de refrigeración (+)

secondary coolant circuit; s econdary coolant loop
boucle secondaire de refroidissement; circuit secondaire de refroidissement
Entra a tu cuenta