Diccionario Nuclear

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

espectrómetro alfa (+)

alpha ray spectrometer (inglés)

spectrométre á rayons alpha (francés)

Espectrómetro destinado a medir espectros de radiación alfa.

electrodo colector (+)

collecting electrode
électrode collectrice

densidad de moderación (+)

slowing-down density
densité de ralentissement

razón de aspecto

aspect ratio
rapport d'aspect
Entra a tu cuenta