Diccionario Nuclear

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

envainar (rev 1*)

to can; to clad; to sheath (inglés)

gainer (francés)

Poner vaina a un combustible nuclear.

depósito radiactivo (+)

radioactive fallount
dépót radioactif;retombée radioactive

relación cádmica *

cadmium ratio
rapport cadmique
  • Calle Campoamor 17, 1º 28004 MADRID
  • Tel. 91 308 63 18
  • Email: sne.1974@sne.es
Entra a tu cuenta