Diccionario Nuclear

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Enlace (+)

V. ENERGÍA DE ENLACE.

plan director

master plant
plan directeur

acelerador de Greinacher (+)

Greinacher accelerator
accélérateur Greinacher

función delta de Dirac (rev 1*)

Dirac delta function
Fonction delta de Dirac
Entra a tu cuenta