Diccionario Nuclear

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

energía de Fermi (+)

Fermi energy (inglés)

énergie de Fermi (francés)

Sinónimo de nivel de Fermi.

reacción termonuclear (+)

thermonuclear reaction
réaction thermonucléaire

electrón interno (+)

inner shell electron
électron interne
Entra a tu cuenta