Diccionario Nuclear

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

endotérmico, ca (+)

endothermic (inglés)

endothermique (francés)

Dícese del roceso que va acompañado de absorcion de calor.

fluoroscopia*

fluoroscopy
fluoroscopie

autorización de explotación

operating license
permis d'exploitation

simetría de carga (+)

charge symmetry
symétrie de charge
Entra a tu cuenta