Diccionario Nuclear

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

empaquetamiento (+)

V. FRACCIÓN DE EMPAQUETAMIENTO.

seccion de agotamiento (+)

stripper
section d´épuisement

ecuación de difusión (rev 1*)

diffusion equation
équation de la diffusion

absorbente de neutrones (rev 1*)

neutron absorber
absorbant de neutrons
Entra a tu cuenta