Diccionario Nuclear

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

emisor radiactivo (+)

radioactive emitter (inglés)

émetteur radioactif (francés)

Nucleido que emite radiaciones ionizantes.

radiocoloide (+)

radiocolloid
radiocolloïde

pureza radioquímica (+)

l. radiochemical purity
pureté radioactive; pureté radiochimique

bomba A (+)

a-bomb
bombe A
Entra a tu cuenta