Diccionario Nuclear

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

emisor puro (+)

pure emitter (inglés)

émetteur pur (francés)

Emisor que produce un solo tipo de radiación.

reactor de producción (+)

production reactor
réacteur de production

frecuencia ciclotrónica (+)

cyclotron frequency
fréquence cyclotron

causa raíz

root cause
cause profonde
  • Calle Campoamor 17, 1º 28004 MADRID
  • Tel. 91 308 63 18
  • Email: sne.1974@sne.es
Entra a tu cuenta