Diccionario Nuclear

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

electrodo colector (+)

collecting electrode (inglés)

électrode collectrice (francés)

En una cámara de ionización o en un detector con gas, electrodo que se conecta al amplificador.

mesón mu (+)

mu meson
méson mu

tenslon residual (+)

residual stress
tension résiduelle

irradiación local (+)

partial exposure
irradiation partielle
Entra a tu cuenta