Diccionario Nuclear

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Einstein (+)

V. ECUACIÓN DE EINSTEIN; ESTADÍSTICA DE BOSE-EINSTEIN.

emisión ciclotrónica electrónica

electron- cyclotron emission
émission d'électrons-cyclotrons

cenicero

core catcher
cendrier

corriente neta (+)

net current
courant net
Entra a tu cuenta