Diccionario Nuclear

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

dosis tisular (+)

tissue dose (inglés)

dose tissulaire (francés)

Dosis recibida por un tejido irradiado.

exposición perdurable

long term effect exposure
exposition á long terme

avalancha de Townsend (+)

avalanche
avalanche; avalanche électronique
  • Calle Campoamor 17, 1º 28004 MADRID
  • Tel. 91 308 63 18
  • Email: sne.1974@sne.es
Entra a tu cuenta