Diccionario Nuclear

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

depósito de desactivación (+)

i.decay tank (inglés)

bâche de désactivation (francés)

Deposito utilizado para almacenar temporalmente fluidos radiactivos,a fin de que su actividad disminuya por desintegración

espectro neutrónico (+)

neutron spectrum
spectre de neutrons

cipeíta (+)

zippeite
zippéite

detector de unión (+)

junction detector
détecteur á jonction
Entra a tu cuenta