Diccionario Nuclear

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

delta de Kronecker (+)

Kronecker delta (inglés)

delta de Kronecker (francés)

Sinónimo de símbolo de Kronecker.

subcrítico, ca (+)

subcritical
sous-critique

situación de emergencia (rev 2*)

emergency class
situation d'urgence

bobina de campo poloidal

poloidal field coil
bobine de champ poloidal
Entra a tu cuenta