Diccionario Nuclear

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

desexcitación gamma (+)

gamma de-excitation (inglés)

désexcitation gamma (francés)

Descexcitación de un núcleo, con emisión de un fotón gamma.

recombinación (+)

recombination
recombinaison

modelo teórico (+)

theoretical model
modéle théorique

antimateria (+)

antimatter
antimatiére
Entra a tu cuenta