Diccionario Nuclear

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

desexcitación gamma (+)

gamma de-excitation (inglés)

désexcitation gamma (francés)

Descexcitación de un núcleo, con emisión de un fotón gamma.

negatrón (+)

negatron
négaton

dosis en volumen (+)

volume dose
dose absorbée dans le volume

mecánica cuántica (+)

quantum mechanics
mécanique quantique
Entra a tu cuenta