Diccionario Nuclear

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

cribado

screening (inglés)

sélection (francés)

Sinónimo de preselección.

electrón de conversion (+)

conversion electron
électron de conversion

combustible de óxidos mezclados

mixed oxide fuel
combustible nucléaire mixte
Entra a tu cuenta