Diccionario Nuclear

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

cribado

screening (inglés)

sélection (francés)

Sinónimo de preselección.

frecuencia de daño al núcleo (FDN)

core damage frequency (CFD)
fréquence de fusion du coeur

coerción

enforcement
coercition

emisor alfa (+)

alpha emitter
émetteur alpha
Entra a tu cuenta