Diccionario Nuclear

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

chaparrón de Auger (+)

Auger shower (inglés)

gerbe cosmique (francés)

Sinónimo de chaparrón atmosférico.

acelerador de partículas

particle accelerator
accélérateur á particule

calutrón (+)

calutron
calutron
Entra a tu cuenta