Diccionario Nuclear

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

causa observada

observed cause (inglés)

cause observée (francés)

Fallo, acción, omisión o condición que conduce directamente a un suceso iniciador.

rabitita (+)

rabbittite
rabbittite
  • Calle Campoamor 17, 1º 28004 MADRID
  • Tel. 91 308 63 18
  • Email: sne.1974@sne.es
Entra a tu cuenta