Diccionario Nuclear

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

causa observada

observed cause (inglés)

cause observée (francés)

Fallo, acción, omisión o condición que conduce directamente a un suceso iniciador.

excitacion (+)

excitation
excitation

tasa de fluencia energética (+)

energy fluence rate
débit de fluence énergétique

carga eléctrica (+)

electric charge
charge électrique
Entra a tu cuenta