Diccionario Nuclear

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

causa básica

root cause (inglés)

cause profonde (francés)

Sinónimo de causa primera.

protección colectiva

collective protection
protection collective

período de semidesintegración (+)

radioactive half-life
période radioactive

cámara de destellos (+)

spark chamber
chambre á étincelles
  • Calle Campoamor 17, 1º 28004 MADRID
  • Tel. 91 308 63 18
  • Email: sne.1974@sne.es
Entra a tu cuenta