Diccionario Nuclear

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

cámara (+)

chamber (inglés)

chambre (francés)

Tratándose de detectores de radiación, elipsis de cámara de ionización.

electrón secundario (+)

secondary electron
électron secondaire

rejilla-soporte de tubos

tube support grid
grille support des tubes
Entra a tu cuenta