Diccionario Nuclear

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bohm (+)

V. DIFUSIÓN DE BOHM.

Reactor magnox (+)

Magnox reactor
réacteur Magnox

amenaza base de diseño

design basis threat
menace de référence

exposición perdurable

long term effect exposure
exposition á long terme
Entra a tu cuenta