Diccionario Nuclear

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

almacenamiento definitivo

radioactive waste disposal (inglés)

élimination des déchets radioactifs (francés)

Sinónimo de eliminación de desechos radiactivos.

bien moderado, da (+)

well moderated
bien modéré, e

oscilación betatrónica (+)

betatron oscillation
oscillation bêtatronique

masa atómica (+)

atomic mass
mase atomique
Entra a tu cuenta