Diccionario Nuclear

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

absorbente consumible

burnable absorber (inglés)

absorbeur consommable (francés)

Sinónimo de veneno consumible.

cuantizar (+)

to quantise
quantifier

ciclotrón de frecuencia modulada (+)

frequency modulated cyclotron
cyclotron á modulation de fréquence

almacenamiento sin riesgo (+)

safe storage
stockage sans risque
Entra a tu cuenta